Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9144 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9144
titleProsty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych
authorsSzmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1, Ostrowski R.1, Marcinkowski T.2
affiliations
pages54 — 61
abstractsTheoretical method of determination of the optimal groin length. Exemplary computations for the sea shore in Kuźnica (Hel Peninsula). Calculations of the mean annual sediment transport rate and determination of the surf zone width. Agreement of results of the theoretical modelling with the long-term field observations (Kuźnica, Hel Peninsula). Possibility of application of the method to an arbitrary sandy and multi-bar shore of a non-tidal sea.
Teoretyczny sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg brzegowych. Przykładowe obliczenia dla brzegu morskiego w Kuźnicy (Półwysep Helski). Obliczenie średniorocznego natężenia wzdłużbrzegowego transportu osadu oraz określenie szerokości strefy przyboju. Zgodność wyników modelowania teoretycznego z wieloletnimi obserwacjami w naturze (Kuźnica, Półwysep Helski). Możliwość zastosowania metody dla dowolnego piaszczystego i wielorewowego brzegu morza bezpływowego.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9143
year2021
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 42, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku