Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7618 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7618
titleIdentyfikacja fal podgrawitacyjnych na polskim wybrzeżu
authorsSzmytkiewicz P.1
affiliations
pages586 — 597
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id7617
year2010
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 31, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku