Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8755 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8755
titleMorskie formy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej
authorsMarcinkowski T., Szmytkiewicz P.1
affiliations
pages272 — 278
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8754
year2016
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 37, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku