Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6727 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6727
titleSezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej
authorsPruszak Z.1, Schönhofer J.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz P.1
affiliations
pages72 — 77
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6767
year2008
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 29, Nr 2
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku