Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7220 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7220
titleHydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania
authorsOstrowski R.1, Pruszak Z.1, Szmytkiewicz M.1, Szmytkiewicz P.1
affiliations
pages25 — 34
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7219
year2009
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 30, Nr 1
publisherNOT
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku