Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9160 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9160
titleOptymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 2
authorsCerkowniak G.1, Ostrowski R.1, Schönhofer J.1, Stella M.1, Szmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages6 — 16
abstractsEffects of the representative flushing discharge for individual model variants of the Vistula mouth regulation. Dredging works and the artificial island. Longterm impact of waves and currents. Assessment of the optimal solution in the perspective of 10 years.
Efekty przejścia reprezentatywnego przepływu płuczącego w poszczególnych modelowych wariantach zabudowy ujścia Wisły. Prace pogłębiarskie i sztuczna wyspa. Długoterminowe efekty działania fal i prądów. Ocena optymalnego rozwiązania w perspektywie 10 lat.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9159
year2021
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 42, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku