Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #2057

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id2057
lastnameCerkowniak
forenameGrzegorz
roomA27
e-mailgrcerkowniak@ibwpan.gda.pl
photophoto cerkowniak_grzegorz.jpg
statusP
ORCID0000-0001-6743-6640

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku