Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9050 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9050
titleWyznaczanie głębokości położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku
authorsSzmytkiewicz P.1, Marcinkowski T.2, Boniecka H.2, Olszewski T.2, Schönhofer J.1, Cerkowniak G.1, Stella M.1
affiliations
pages288 — 296
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2018-4/2018-4_288-296_Szmytkiewicz.pdf
abstractsAnalyses of variability of Niechorze and Lubiatowo bathymetric profiles. Determination of lower envelope curve. Preliminary methodology for determination the required depth to top of transmission infrastructures in the South Baltic coastal zone.
Analiza zmienności profili batymetrycznych w okolicy Niechorza i Lubiatowa. Wyznaczenie dolnej obwiedni zmian profili brzegowych w obu miejscach. Wstępne sformułowanie sposobu wyznaczania położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9049
year2018
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 39, Nr 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku