Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6613 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6613
titleHydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006)
authorsKapiński J.1, Ostrowski R.1, Pruszak Z.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages149 — 158
tasksZ 2.1.1/2007: Opracowanie modelu erozji wydm w warunkach sztormowych
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id6612
year2007
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 28, Nr 3
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku