Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6910 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6910
titleOpis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza
authorsSchönhofer J.1, Szmytkiewicz P.1
affiliations
pages206 — 211
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6908
year2008
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 29, Nr 4
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku