Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8577 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8577
titleAnaliza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku
authorsSzmytkiewicz P.1, Różyński G.1
affiliations
pages857 — 871
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8576
year2015
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 36, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku