Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6614 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6614
titleShallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone
authorsPruszak Z.1, Szmytkiewicz P.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages43 — 58
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id6877
year2008
seriesOceanologia
issueVol. 50, No. 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku