Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8602 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8602
titleWstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce
authorsSzmytkiewicz P.1, Różyński G.1
affiliations
pages13 — 19
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8672
year2016
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 37, Nr 1
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku