Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #118

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id118
titleJournal of Coastal Research
publisherCoastal Education and Research Foundation (CERF) [id=49]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku