Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4655 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4655
titleBehaviour driven modelling under PACE
authorsRóżyński G.1, Pruszak Z.1, Szmytkiewicz M.1, Skaja M.1, Kaczmarek J.1, Zeidler R. B.1
affiliations
pages2.14.1 — 2.14.12
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points1
PART OF
typeZ
database id4654
titlePrediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth
year1999
conferencePrediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice [id=145]
publisherPACE

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku