Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4298 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4298
titleCoastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data
authorsSzmytkiewicz M.1, Biegowski J.1, Kaczmarek L. M.1, Okrój T.1, Ostrowski R.1, Pruszak Z.1, Różyński G.1, Skaja M.1
affiliations
pages119 — 139
tasksZ 2.1.1/2000: Opis prądów pochodzenia niefalowego w strefie brzegowej morza w oparciu o analizę teoretyczną i pomiary w warunkach rzeczywistych
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points7
PART OF
typeC
database id4297
year2000
seriesCoastal Engineering
issueVol. 40, nr 2
publisherElsevier B. V.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku