Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #3

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id3
titleCoastal Engineering
ISSN03783839
publisherElsevier B. V. [id=56]
PBNID28693
points
2013:50
2014:50
2015:50
2016:50
2017:50
2018:50
2019:140
2020:140
2021:140

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku