Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9095 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9095
titleJaką informację o dyssypacji energii falowej zawierają profile batymetryczne strefy brzegowej?
authorsRóżyński G.1
affiliations
pages225 — 232
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-5/2019-5_225-232_Rozynski.pdf
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9094
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku