Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9062 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9062
titleSystem Approach Framework Case Study Vistula lagoon
authorsRóżyński G.1, Bielecka M.1, Schönhofer J.1
affiliations
pages8 — 9
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id9061
year2018
seriesCoastal & Marine
issueVol. 27 no. 1
full text linkhttps://www.eucc.net/uploads/12/coastalandmarine_2018-1.pdf

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku