Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4178 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id4178
titleMateriały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku
authorsW. Florek
year1997
conference3 Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 20-21 września 1996, Słupsk [id=62]
publisherWyższa Szkoła Pedagogiczna
placeSłupsk
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4181
titleWpływ kompakcji osadów na wyniki pomiarów mareograficznych i badań paleogeograficznych (albo paleograficznych)
authorsMielczarski A.
pages195 — 210
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4179
titleOstatnie pięćset lat rozwoju Mierzei Wiślanej
authorsMielczarski A.
pages211 — 229
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4180
titleKorelacyjna charakterystyka rew w profilu wielorewowym
authorsPruszak Z., Różyński G.
pages231 — 242
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku