Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6381 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6381
titleRytmiczne zafalowania linii brzegowej południowego Bałtyku
authorsPruszak Z.1, Różyński G.1
affiliations
pages13 — 21
notesKopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4141
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id6380
year2007
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 28, Nr 1
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku