Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4969 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id4969
titleSummer School - Workshop, Coastal Zone `03
authorsPruszak Z.1
affiliations
year2003
conferenceInternational Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland [id=192]
description348 s.
ISBN8385708529
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 4969.jpg
signaturesII25278, II25279, II25280, II25281, II25282
abstractsThe proceedings, as a book with 348 pages, consists of two parts . Part I,comprises the description of the history and present capabilities of CRSLubiatowo, together with some results obtained during the most importantfield campaigns. Extended abstracts of four thematic posters, presenting theachievements of IBW PAN, related to investigations at CRS Lubiatowo, areincluded in this part as well. The themes of the posters are related to fourissues, i.e. wave motion, coastal currents, sediment transport andmorphodynamics. Part II comprises the 11 papers, printed in alphabeticalorder of their authors, concerning general knowledge on coastal engineeringproblems and is partly devoted to individual experiences and recentscientific results.
Książka składająca się z 348 stron zawiera dwie części. Pierwsza częśćobejmuje szczegółowy opis MLB Lubiatowo oraz, w postaci czterech posterów,przedstawia wyniki ważniejszych badań tam wykonanych. Każdy z posterówodnosi się do różnych zagadnień. Pierwszy poster przedstawia badania dotyczącetransportu osadów w morskiej strefie brzegowej, drugi dotyczy morfodynamikitego obszaru, trzeci pomiarów i modelowania falowania a czwarty odnosi siędo prądów strefy brzegowej. Część druga książki zawiera 11 referatów, którewygłaszane zostały w trakcie trwania Szkoły/Warsztatów. Tematyka referatówodnosi sie do szeroko rozumianej problematyki morskiej inżynierii brzegowej.W ramach niej przedstawione zostały zagadnienia związane zarówno z ogólnąaktualną wiedzą dotyczącą iżynierii morskiej strefy brzegowej, jak iwłasne/regionalne wyniki badań uczestników Szkoły/Warsztatów.
attributes[published] [reviewed] [scientific] [international reach]
languageen

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4971
titleCoastal research station
authorsOstrowski R., Pruszak Z.
pages9 — 30
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
points1
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4086
titleSediment transport in the coastal zone: theory and experiments
authorsBiegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.
pages33 — 47
descriptionreferat + poster
affiliations
  1. IBW PAN
tasksZ 2.2.1/2003: Napisanie pierwopisu pracy doktorskiej zatytułowanej ``Dynamika osadów morskich o niejednorodnej grnulometrii w świetle teorii i eksperymentu``, Z 2.2.3/2003: Analiza krótkookresowych zmian geometryczno-granulometrycznych profilu poprzecznego brzegu na podstawie modelu teoretycznego i badań in situ
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
points1
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4973
titleData-driven modelling of nearshore morphodynamics at the IBW PAN Coastal Research Station at Lubiatowo
authorsRóżyński G.
pages49 — 64
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
points1
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4972
titleSea wave measurements and modeling in the South Baltic Sea
authorsPaplińska-Swerpel B.
pages65 — 80
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
points1
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4974
titleWave-induced longshore and cross-shore currents in the coastal zone
authorsSzmytkiewicz M., Skaja M.
pages81 — 88
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
points1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku