Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #27

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id27
lastnamePaplińska-Swerpel
forenameBarbara
roomA06
e-mailbep@ibwpan.gda.pl
photophoto 167.jpg
statusE

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku