Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4304 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4304
titleForced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis
authorsRóżyński G.1, Larson M., Pruszak Z.1
affiliations
pages41 — 58
tasksZ 2.3.2/2000: Wykonanie analizy zmienności linii brrzegowej za pomocą metody Singular Spectrum Analysis (SSA)
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points24
PART OF
typeC
database id4303
year2001
seriesCoastal Engineering
issueVol. 43, nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku