Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4089 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4089
titleSelected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Pruszak Z.1, Różyński G.1
affiliations
pages415 — 425
notesavailable on-line 11 November 2004
tasksZ 2.2.2/2003: Opracowanie numerycznego modelu ewolucji wielorewowego profilu poprzecznego strefy brzegowej morza
Z 2.2.3/2003: Analiza krótkookresowych zmian geometryczno-granulometrycznych profilu poprzecznego brzegu na podstawie modelu teoretycznego i badań in situ
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points20
PART OF
typeC
database id4088
year2005
seriesEstuarine, Coastal and Shelf Science
issuevol. 62, 3
publisherElsevier Science Ltd.
placeLondon

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku