Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4180 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4180
titleKorelacyjna charakterystyka rew w profilu wielorewowym
authorsPruszak Z.1, Różyński G.1
affiliations
pages231 — 242
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4178
titleMateriały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku
year1997
conference3 Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 20-21 września 1996, Słupsk [id=62]
publisherWyższa Szkoła Pedagogiczna
placeSłupsk
editorsW. Florek

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku