Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4844 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4844
titleWybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Pruszak Z.1, Różyński G.1
affiliations
pages95 — 114
attributes [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4840
titleZastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde
year2001
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
editorsSzmidt J. K.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku