Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4840 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id4840
titleZastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde
authorsSzmidt J. K.1
affiliations
year2001
description394 s.
ISBN8385708448
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 4840.jpg
keywordsmechanika
signaturesII25009, II25010, II25011, II25012
attributes[published] [scientific] [national coverage]

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4845
titleZastosowanie metody charakterystyk do analizy konstrukcji z gruntu nierównomiernie zbrojonego
authorsKulczykowski M.
pages133 — 146
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4846
titleWpływ zawartości wody na dyspersję hydrodynamiczną w gruncie
authorsMaciejewski S.
pages147 — 158
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4847
titleRegional variability of the waves parameters at the Polish Coast of the Baltic Sea
authorsPaplińska B., Reda A.
pages191 — 215
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languageen
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4848
titleKilka refleksji o mechanice gruntów
authorsSawicki A.
pages251 — 267
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4849
titleA uniform stress, discrete-grain model for induced anisotropy of ice
authorsStaroszczyk R.
pages295 — 314
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languageen
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4850
titleThird order approximation to long water waves in material description
authorsSzmidt J. K.
pages315 — 328
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languageen
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4841
titleRuch falowy cieczy na ograniczonej głębokości w opisie materialnym
authorsChybicki W.
pages35 — 44
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4851
titleEfektywność zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych w świetle modelowania matematycznego
authorsZaradny H., Mirosław-Świątek D.
pages381 — 394
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4842
titleBadania eksperymentalne wysokoczęstotliwościowych drgań swobodnych płyty zanurzonej w paśmie cieczy
authorsHedzielski B.
pages45 — 62
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4843
titleZmienność przepływów i transportu masy w Estuarium Odry w sytuacjach ekstremalnych
authorsJasińska E.
pages79 — 94
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4844
titleWybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej
authorsKaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.
pages95 — 114
affiliations
 1. IBW PAN
attributes [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku