Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #86

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id86
lastnameStaroszczyk
forenameRyszard
roomA06
e-mailrstar@ibwpan.gda.pl
photophoto staroszczyk_ryszard.jpg
statusP
ORCID0000-0002-0423-1717

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku