Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #202

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id202
lastnameReda
forenameAnna
roomA05
e-mailareda@ibwpan.gda.pl
photophoto reda_anna.jpg
statusP

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku