Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Waldemar Świdziński

Name: Waldemar Świdziński
room: A47
phone: (+48)585222947
e-mail: d80a2f52e5a08cb930c654989e594b2ce8f1ddef
ORCID: 0000-0001-9281-7605

Books

cover Tejchman A., Gwizdała K., Świdziński W., Brzozowski T., Krasiński A.
Stateczność i ochrona klifów polskiego Wybrzeża
publisher: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
ISBN:
published in: 1995
language: pl

Summary:


cover Świdziński W.
Mechanizmy zagęszczania i upłynniania gruntów sypkich
publisher: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708723
published in: 2006
language: pl

Summary: The book comprises empirical analysis and simple theoretical description of processes governing deformation of dry granular media and their undrained behaviour when they are fully saturated. The processes were investigated in the laboratory for stress states corresponding to oedometric conditions, simple shearing and traixial compression. In each case the soil response was examined for monotonic, as well as cyclic loads. Considerable attention was paid to the empirical identification of elastic response of granular media. Two original methods of the determination of elastic properties for such materials were proposed. The methods were based on the interpretation of oedometric and triaxial tests. It was shown that the definitions of elastic moduli commonly used in geotechnics do not correspond to classical theory of elasticity and the moduli values based on such definitions are wrong. The main part of the book was devoted to the analysis of irreversible deformations, the significant role of which play volumetric deformations related to compactionor loosening of dry, non-cohesive soils or to pore-water generation and liquefaction in the case of saturated ones, in undrained conditions. Basic mechanisms governing the compaction and pore water generation processes were experimentally identified and verified, such asidea of steady-state of deformation and contractivity and dilativity concepts of non-cohesive soils. Based on the test series carried out in the triaxial apparatus new stress characteristics named the instability line, was identified. It was shown that the new line, which lies within the yield surface plays a fundamental role in the case of liquefaction phenomenon for contractive soils, regardless of the load type (monotonic or cyclic).


Articles

 1. Kulczykowski A., Świdziński W.: Badania doświadczalne na gruncie zbrojonym folią polietylenową. Inżynieria Morska, 3/1986, 1986, pp. 86-89
 2. A. Sawicki, W. Świdziński, P. Śliwiński: Zastosowanie modelu zagęszczania do analizy warstwy gruntu poddanej trzęsieniu ziemi. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, pp. 299-304
 3. Sawicki A., Świdziński W.: Oszacowanie osiadania fundamentu obciążonego cyklicznie. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 1-2, 1987, pp. 105-121
 4. Sawicki A., Świdziński W.: Doświadczalne wyznaczenie krzywej zagęszczania piasku poddanego cyklicznemu ścinaniu. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 4, 1987, pp. 421-440
 5. A. Sawicki, W. Świdziński: Generacja ciśnienia porowego i upłynnienie podłoża pod falochronem. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, pp. 101-115
 6. A. Sawicki, W. Świdziński: Mechanics of a sandy subsoil subjected to cyclic loadings. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 13, No. 5, 1989, pp. 511-529
 7. A. Sawicki, W. Świdziński: Pore pressure generation, dissipation and resolidification in a saturated subsoil. Soils and Foundations, Vol. 29, No. 4, 1989, pp. 62-74
 8. A. Sawicki, W. Świdziński: Compaction beneath flexible pavement due to traffic. ASCE Journal Geotechnical Engineering, 116, 11, 1990, pp. 1738-1743
 9. Sawicki A., Świdziński W.: Generacja ciśnienia wody w porach w ilastym dnie morskim. Archiwum Hydrotechniki, XXXVII, 1-2, 1990, pp. 85-96
 10. Verruijt A., Świdziński W.: Advective transport in a multilayered system of aquifers. Transport in Porous Media, Vol. 12, No. 1, 1993, pp. 31-42
 11. Sawicki A., Świdziński W.: Cyclic compaction of soils, grains and powders. Powder Technology, Vol. 85, No. 2, 1995, pp. 97-104
 12. Sawicki A., Świdziński W.: Moduły geotechniczne, moduły sprężystości i charakterystyki zagęszczania dla gruntów niespoistych. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 1997, pp. 633-636
 13. Sawicki A., Świdziński W., Zadroga B.: Settlement of shallow foundation due to cyclic vertical force. Soils and Foundations, Vol. 38, No. 1, 1998, pp. 35-43
 14. Sawicki A., Świdziński W.: Elastic moduli of non-cohesive particulate materials. Powder Technology, Vol. 96, No. 1, 1998, pp. 24-32
 15. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2, 1999, pp. 63-68
 16. Sawicki A., Świdziński W.: Unconfined against confined testing of geosynthetics. Geosynthetics International, Vol. 6, No 3, 1999, pp. 157-169
 17. Świdziński W.: System badań w aparacie trójosiowego ściskania sterowany komputerem. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 1, 2000, pp. 18-24
 18. Świdziński W.: Methods of determination of elastic moduli of particulate materials - brief review. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 47, No. 1-4, 2000, pp. 27-50
 19. Świdziński W.: Determination of elastic moduli of sands from triaxial compression test. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 47, No. 1-4, 2000, pp. 51-73
 20. Sawicki A., Świdziński W.: Badania doświadczalne nad deformacją piasku w zakresie poprzedzającym stan graniczny. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 2, 2002, pp. 77-85
 21. Sawicki A., Świdziński W.: Charakterystyki naprężenie-odkształcenie gruntów niespoistych na przykładzie piasku "Lubiatowo". Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 3, 2002, pp. 149-157
 22. Sawicki A., Szmytkiewicz M., Świdziński W., Pruszak Z.: Przyroda i sztuka inżynierska na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, 2002, pp. 229-234
 23. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical pre-failure stress-strain characteristics of loose sand in triaxial compression. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 24, nr 1-2, 2002, pp. 49-71
 24. Świdziński W., Mierczyński J.: On the measurement of strains in the triaxial test. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, pp. 23-41
 25. Sawicki A., Świdziński W.: Experimental investigations of elastic anisotropy of sands. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, pp. 43-56
 26. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical analysis of virgin compression of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, pp. 19-35
 27. Sawicki A., Świdziński W.: Empirical method for studying the development of plastic strains before failure of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, pp. 3-17
 28. Sawicki A., Świdziński W.: Charakterystyki naprężenie-odkształcenie zagęszczonego piasku przed osiągnięciem stanu granicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 97, Nr 1573, 2003, pp. 145-157
 29. Sawicki A., Świdziński W.: Odkształcenia ośrodka niespoistego podczas ścinania w aparacie trójosiowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, pp. 148-151
 30. Świdziński W., Mierczyński J.: Wyznaczanie linii stanu ustalonego w piaskach. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 24, Nr 3-4, 2003, pp. 194-199
 31. Świdziński W.: Ocena podatności podłoża gruntowego na upłynnienie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, pp. 65-73
 32. Świdziński W., Mierczyński J.: Instability line as a basic characteristic of non-cohesive soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 52, No. 1, 2005, pp. 59-85
 33. Sawicki A., Świdziński W.: A study on liquefaction susceptibility of some soils from the coast of Marmara Sea. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, pp. 405-418
 34. Świdziński W., Mierczyński J.: Zagęszczanie się piasków w cyklicznym aparacie trójosiowego ściskania. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budownictwo, Z. 28, 2006, pp. 299-314
 35. Świdziński W.: Instability line as a new characteristics of non-cohesive soils. Annual Report, Polish Academy of Sciences, 2006, pp. 56-57
 36. Świdziński W.: Kilka uwag odnośnie do lokalnego pomiaru przemieszczeń w systemach trójosiowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo Z. 111, Nr 1756, 2007, pp. 411-418
 37. Świdziński W., Mierczyński J.: Zachowanie się gruntów niespoistych w warunkach trójosiowego rozciągania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 4, 2007, pp. 226-232
 38. Sawicki A., Świdziński W.: Simple mathematical model for assessment of seismic-induced liquefaction of soils. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 133, No. 1, 2007, pp. 50-54
 39. Sawicki A., Świdziński W.: Drained against undrained behaviour of sand. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 54, No. 3, 2007, pp. 207-222
 40. Sawicki A., Świdziński W.: Problem odciążenia i odciążenia w mechanice gruntów. Czasopismo Techniczne, zeszyt 20, 3-Ś, 2008, pp. 93-106
 41. Świdziński W.: Wspomnienie o prof. zw. dr hab. Ewie Stępkowskiej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, pp. 59-60
 42. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania laboratoryjne zjawiska podatności cyklicznej w nawodnionym gruncie niespoistym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, pp. 271-280
 43. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Strains in sand due to cyclic loading in triaxial conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, pp. 85-98
 44. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ``Effect of loading mode on strain softening and instability behaviour of sand in plane-strain tests'' by J. Chu and D. Wanatowski. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 1, 2010, pp. 269-270
 45. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ``Development of dissipation model of excess pore pressure in a liquefied sandy ground'' by Sung-Ryul Kim, Jae-Ik Hwang, Hon-Yim Ko and Myoung-Mo Kim. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 4, 2010, pp. 647-648
 46. Sawicki A., Świdziński W.: Modelling the pre-failure instability of sands. Computers and Geotechnics, Vol. 37, No. 6, 2010, pp. 781-788
 47. Sawicki A., Świdziński W.: Stress-strain relations for dry and saturated sands. Part I: Incremental model. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2010, pp. 309-328
 48. Sawicki A., Świdziński W.: Stress-strain relations for dry and saturated sands. Part II: Predictions. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2010, pp. 329-343
 49. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania reakcji sprężystej gruntów niespoistych za pomocą pomiaru prędkości fali sejsmicznej. Czasopismo Techniczne, zeszyt 16, 1-Ś, 2010, pp. 63-82
 50. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Identyfikacja i monitorowanie procesów osuwiskowych w dolinie Brdy w Koronowie koło Bydgoszczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 6, 2012, pp. 691-700
 51. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach. Czasopismo Techniczne, z.27, Środowisko z. 3-Ś, 2012, pp. 91-102
 52. Świdziński W.: Prestiżowa nagroda dla Prof. M. Jamiołkowskiego. Nowiny Gminne, Nr 9, 2013, pp. 6-
 53. Sawicki A., Kulczykowski M., Świdziński W., Jankowski R.: Modelowanie dynamiki warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, pp. 527-534
 54. Sawicki A., Świdziński W.: Discussion on ''Cyclic strength of sand under sustained shear stress'' by J. Yang & H. Y. Sze. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 139, No. 5, 2013, pp. 835-837
 55. Sawicki A., Świdziński W.: Compaction and liquefaction of a sandy layer: simulation of shaking table experiments. Archives of Civil Engineering, Vol. LIX, No. 4, 2013, pp. 509-521
 56. Zabuski L., Mrozek T., Świdziński W., Kulczykowski M., Laskowicz I.: Kompleksowe badanie osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy. Przegląd Geologiczny, Tom 62, Nr 9, 2014, pp. 472-480
 57. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Apparent creep of saturated sand caused by intrinsic cyclic loading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 140, No. 2, 2014, pp. - , DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001025
 58. Sawicki A., Mierczyński J., Świdziński W.: Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 62, No. 1, 2014, pp. 129-137
 59. Świdziński W., Tschuschke W., Świerczyński W., Wolski W.: Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most - olbrzymie wyzwanie geotechniczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, pp. 186-193
 60. Świdziński W., Mierczyński J.: Reakcja nawodnionych osadów poflotacyjnych na obciążenia cykliczne w warunkach bez odpływu wody z porów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, pp. 466-473
 61. Świdziński W., Korzec A.: Ocena dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych w świetle aktualnych unormowań. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, pp. 489-494
 62. Przewłócki J., Świdziński W., Górski J.: Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, 2015, pp. 677-682
 63. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M., Mrozek B., Laskowicz I.: Monitoring of landslides in the Brda river valley in Koronowo (Polish Lowlands). Environmental Earth Sciences, Vol. 73, No. 12, 2015, pp. 8609-8619 , DOI: 10.1007/s12665-015-4025-3
 64. Świdziński W., Janicki K.: Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 33, Z. 63 (1/II/16), 2016, pp. 33-40 , DOI: 10.7862/rb.2016.58
 65. Mrozek T., Laskowicz I., Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Landslide susceptibility and risk assessment in non-mountainous region : a case study of Koronowo, northern Poland. Geological Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2016, pp. 758-769
 66. Przewłócki J., Górski J., Świdziński W.: Simplified probabilistic analysis of settlement of cyclically loaded soil stratum using point estimate method. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, pp. 121-134 , DOI: 10.1515/heem-2016-0008
 67. Świdziński W.: Modelling of post-flotation tailings liquefaction induced by paraseismic events. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, pp. 215-232 , DOI: 10.1515/heem-2016-0013
 68. Świdziński W., Janicki K.: Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most. Inżynier Budownictwa, 4, 2017, 2017, pp. 70-75
 69. Świdziński W., Mierczyński J., Mikos A.: Response of partially saturated non-cohesive soils. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 3-4, 2017, pp. 187-207 , DOI: 10.1515/heem-2017-0012
 70. Korzec A., Świdziński W.: Wybór  i przygotowanie rejestracji zdarzeń sejsmicznych do modelowania numerycznego reakcji zapór ziemnych  obciążonych sejsmicznie. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura, 17 (2), 2018, pp. 53-63 , DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.2.14
 71. Świdziński W., Smyczyński M.: Analiza parametrów determinujących stan nasycenia w gruntach niespoistych. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura, 17 (2), 2018, pp. 3-13 , DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.2.10
 72. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Modelling of the response of partially saturated non-cohesive soils subjected to undrained loading. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 1, 2018, pp. 11-29 , DOI: 10.1515/heem-2018-0002
 73. Korzec A., Świdziński W.: Procedura wyznaczania dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych z wykorzystaniem metod dyskretnych.. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 40, Nr 1, 2019, pp. 21-28
 74. Świdziński W., Smyczyński M.: Nowoczesne badania trójosiowe istotnym wsparciem współczesnej geotechniki. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 40, Nr 6, 2019, pp. 309-315
 75. Zabuski L., Kulczykowski M., Świdziński W.: Identification of the Causes of a Landslide in Koronowo (Polish Lowlands). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 1-2, 2019, pp. 47-56 , DOI: 10.1515/heem-2019-0004

Articles in collective publications

 1. A. Sawicki, W. Świdziński: Uproszczona analiza zachowania się cyklicznie ścinanego piasku. In: Materiały Seminarium Naukowego Wybrane zagadnienia obciążeń cyklicznych w mechanice gruntów i fundamentowania. Ed. A. Tejchman, Oddział Wojewódzki NOT 1987, pp. 1-60
 2. A. Sawicki, W. Świdziński: Compaction curve as one of basic characteristics of granular soils. In: C.R. 4` Colloque Franco-Polonais de Mecanique des Sols Appliquee, vol. I. Ed. E. Flavigny, D. Cordary, Institut de Mecanique de Grenoble 1987, pp. 103-115
 3. W. Świdziński, A. Sawicki: Settlement analysis of a power plant foundation. In: C.R. 4` Colloque Franco-Polonais de Mecanique des Sols Appliquee, vol. I. Ed. E. Flavigny, D. Cordary, Institut de Mecanique de Grenoble 1987, pp. 205-214
 4. A. Sawicki, W. Świdziński: Osiadanie fundamentu pod wpływem pionowej siły cyklicznej. In: Geotechnika w inżynierii wodnej i lądowej: materiały jubileuszowej sesji naukowej poświęconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego. Ed. Zadroga B., Sikora Z., Bolt A., IMOGEOR 1994, pp. 267-278
 5. Sawicki A., Świdziński W.: Wpływ linii niestabilności na zachowanie się ośrodka sypkiego przed osiągnięciem stanu granicznego. In: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym: monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha Wolskiego. Ed. Szymański A., SGGW 2006, pp. 145-184
 6. Lipiński M., Tymiński W., Świdziński W.: Badania laboratoryjne gruntów głębokiego podłoża środkowej części zapory wschodniej składowiska Żelazny Most. In: Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most. KGHM Polska Miedź S. A. 2008, pp. 208-221
 7. Kulczykowski M., Zabuski L., Mrozek T., Laskowicz I., Świdziński W.: Stabilization of the landslide in the Brda River scarp at the abutment of the historical bridge of the narrow-gauge railway (Koronowo, Poland). In: Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8. Springer 2015, Vol. 8, pp. 381-385
 8. Świdziński W., Korzec A., Woźniczko K.: Stability analysis of Zelazny Most tailings dam loaded by mining-induced earthquakes. In: Seismic behaviour and design of irregular and complex civil structures II. Ed. Zembaty Z., De Stefano M., Springer 2016, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, 40, pp. 303-311
 9. Korzec A., Świdziński W.: Kryteria oceny odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie. In: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Ed. Bzówka J., Łupieżowiec M., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2017, Monografia - Politechnika Śląska, 651, pp. 229-238
 10. Świdziński W.: Oddziaływanie OUOW Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe. In: Monografia 40-lecia eksploatacji Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Ed. Stefanek P., KGHM Polska Miedź S. A. 2017, pp. 191-204

Conference papers

 1. A. Sawicki, W. Świdziński, A. Walter: Estimation of seabed behaviour beneath a breakwater. In: Modelling Soil-Water-Structure Interactions, SOWAS 88. Ed. P. A. Kolkman, J. Lindenberg, K. W. Pilarczyk, A.A. Balkema 1988, pp. 23-31 , Modelling Soil-Water-Structure Interactions, SOWAS 88, 1988,
 2. W. Świdziński, A. Sawicki: Analiza nośności podłoża, w którym generuje się ciśnienie porowe. In: Księga IX Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1990, pp. 147-152 , IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1990, Kraków
 3. Bolt A., Kałęcki Henryk, Świdziński W.: Uzdatnianie podłoża namułówo-torfowego sączkami piaskowymi. In: Materiały Sympozjum: Krajowe doświadczenia wzmacniania gruntów. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1992, pp. 84-94 , Sympozjum Krajowe doświadczenia wzmacniania gruntów, 1992, Gdańsk
 4. Gwizdała K., Tejchman A., Świdziński W.: Numerical prognosis of cliff stability. In: Proceedings of the International Conference on Geotechnics and Computers. 1992, pp. 405-411 , International Conference on Geotechnics and Computers, 1992, Paris
 5. Tejchman A., Gwizdała K., Świdziński W.: Komputerowa symulacja zjawisk osuwiskowych w rejonie klifów morskich. In: X Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 1993, Vol. I, pp. 99-104 , X Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 1993, Warszawa
 6. Sawicki A., Świdziński W.: Edometryczna metoda wyznaczania modułów sprężystości dla gruntów niespoistych. In: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Ed. Dyduch K., Politechnika Krakowska 1995, Tom 8. Geotechnika, pp. 125-132 , XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 1995, Kraków, Krynica
 7. Tejchman A., Gwizdała K., Brzozowski T., Krasiński A., Świdziński W.: In situ investigations for stability analysis of cliffs The Interplay between Geotechnical Engineering and Engineering Geology. In: The Interplay between Geotechnical Engineering and Engineering Geology. Proceedings of the Eleventh European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Danish Geotechnical Society 1995, Vol. 3 (dgf - Bulletin 11), pp. 257-262 , XI European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering "The Interplay between Geotechnical Engineering and Engineering Geology'', 28 May - 1 June 1995, Copenhagen
 8. Sawicki A., Świdziński W.: Moduły sprężystości gruntowego ośrodka analogowego. In: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, pp. 301-307 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 9. Świdziński W.: Zależność charakterystyk zagęszczania od stanu początkowego gruntów. In: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, pp. 307-313 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 10. Sawicki A., Świdziński W., Przewłócki J.: Stateczność zbiornika na odpady poflotacyjne z uwzględnieniem statycznego upłynnienia i soliflukcji. In: I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 1998, pp. 201-210 , I Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca budowli z podłożem gruntowym, 1998, Białystok, Wigry
 11. Sawicki A., Świdziński W.: Możliwy scenariusz awarii skarpy w elektrowni wodnej "Dychów". In: Problemy geotechniczne obszarów przymorskich, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Biuro Informacji Gospodarczej Sp. z oo. 2000, I b, pp. 247-262 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 18-20 maja 2000, Szczecin, Międzyzdroje
 12. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Mechanical properties of soils from the Izmit Bay coast (Turkey) and their liquefaction susceptibility. In: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, pp. 136-146 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 13. Sawicki A., Świdziński W.: Liquefaction and settlements of backfill behind quay-walls caused by seismic loads. In: Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, Proceedings of the International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena. Ed. Th. Triantafyllidis, A.A. Balkema 2004, pp. 441-448 , International Conference on Cyclic Behaviour of Soils and Liquefaction Phenomena, 31 March-02 April 2004, Bochum, Germany
 14. Sawicki A., Świdziński W.: Upłynnianie gruntów w strefie brzegowej Zatoki Izmit, wywołane trzęsieniem ziemi Kocaeli 1999. In: XVI Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek, Politechnika Krakowska 2005, pp. 131-157 , XVI Konferencja Naukowa, Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, 3-6 marca 2004, Kraków, Korbielów
 15. Świdziński W., Janicki K., Krzysik A.: Profesjonalne bazy danych jako niezbędne narzędzie bezpiecznego projektowania i eksploatacji dużych obiektów hydrotechnicznych na przykładzie składowiska Żelazny Most. 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe, Nr 600 (57), pp. 343-362 , 52 Konferencja Naukowa: Krynica 2006, 11-16 września 2006, Gdańsk, Krynica
 16. Świdziński W., Świrczyński W., Janicki K., Naguszewski A.: Numerical information system supporting safe management of copper post-flotation tailings pond ''Żelazny Most'', Poland. In: Proceedings of the 6th International Copper/Cobre Conference Cu2007. 2007, pp. - , 6th International Copper/Cobre Conference Cu2007, August 25-30, 2007, Toronto, Kanada
 17. Janicki K., Krzysik A., Świdziński W., Naguszewski A., Bratuś R.: Numeryczny system informacji o składowisku Żelazny Most (SYZEM) - narzędzie do gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i geologicznych. In: Konferencja naukowo-techniczna ,,Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi'': materiały konferencyjne. Ed. Banaszak A., Downorowicz S., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 2007, pp. 314-340 , Konferencja naukowo-techniczna ,,Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi'', 26-28 września 2007, Lubin
 18. Sawicki A., Świdziński W.: Coastal dynamics during earthquakes. In: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Ed. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, National Cheng Kung University 2008, pp. D47-D56 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 19. Mierczyński J., Sawicki A., Świdziński W.: Modelling of liquefaction-induced underwater landslides. In: Geotechnics in maritime engineering. Proceedings of the11th Baltic Sea Geotechnical Conference: volume 2. Ed. Młynarek Z., Sikora Z., Dembicki E., Gdansk University of Technology 2008, pp. 607-610 , 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, September 15-18, 2008, Gdańsk
 20. Mierczyński J., Świdziński W.: Wpływ sposobu obciążania na reakcję nawodnionych piasków w warunkach trójosiowych bez odpływu. In: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Ed. Dembicki E., Kumor M., Lechowicz Z., Wydawnictwa Uczelniane UTP 2009, pp. 51-58 , 15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz
 21. Świdziński W., Świerczyński W., Janicki K.: Rozbudowa obiektu hydrotechnicznego oparta na metodzie obserwacyjnej na przykładzie składowiska Żelazny Most. In: Bezpieczeństwo zapór - bezpieczeństwo ludności i środowiska. Ed. Jankowski W., Wita A., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2009, pp. 98-112 , XIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór ,,Bezpieczeństwo zapór - bezpieczeństwo ludności i środowiska'', 24-27 czerwca 2009, Stare Jabłonki
 22. Sawicki A., Świdziński W.: Instability, liquefaction and failure of granular soils. In: Proceedings of ``Plasticity'09'': The 15th International Symposium on Plasticity and its Current Applications. Ed. Khan A. S., Farrokh B., 2009, pp. 259-261 , Plasticity'09: The 15th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, 3-8 January 2009, St. Thomas
 23. Sawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.: Compaction and liquefaction of sand caused by a large number of loading cycles. In: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks. IOS Press 2011, pp. 261-266 , 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 12-15 September 2011, Athens
 24. Sawicki A., Świdziński W., Kulczykowski M.: Shaking table dynamics of a dry sand layer. In: Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering [Proceedings]. Ed. Maugeri M., Soccodato C., Pàtron Editore 2012, pp. 661-668 , Second International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, 28-30 May 2012, Taormina (Italy)
 25. Zabuski L., Świdziński W., Kulczykowski M.: Osuwisko w nasypie przy przyczółku mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie k. Bydgoszczy. In: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie Budowlane''. Ed. Flaga K., 2013, pp. 451-458 , Awarie Budowlane, 21-24 maja 2013, Międzyzdroje
 26. Świdziński W., Korzec A.: Numerical modelling of the seismically induced deformation of tailings dam. In: Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Ed. Winter M. G., Smith D. M., Eldred P. J. L., Toll D. G., ICE Publishing 2015, pp. 2189-2194 , XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 13-17 September 2015, Edinburgh
 27. Tschuschke W., Świdziński W., Gogolik S., Walczak M.: Application of SCPTU and SDMT in the assessment of settlement of tailings deposit loaded by trial embankment. In: International Conference on the Flat Dilatometer. Ed. Marchetti S., Monaco P., Fonseca V. da, 2015, pp. 159-165 , 3rd International Conference on the Flat Dilatometer DMT'15, 15-17 June 2015, Rome
 28. Przewłócki J., Świdziński W., Górski J.: Probabilistyczna analiza osiadania gruntu obciążonego w sposób cykliczny. In: XI NKRM 2015 Sarbinowo: XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki. Ed. Bohdal Ł., Zmuda-Trzebiatowski P., Politechnika Koszalińska 2015, pp. 81-83 , XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, 18-20 marca 2015, Koszalin-Sarbinowo
 29. Tschuschke W., Gogolik S., Wróżyńska M., Świdziński W., Wrzosek K.: Assessment of load bearing capacity of tailings deposited in a wet disposal dump required for paste deposition. In: Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Ed. Kim D.-S., 2017, vol. 5, pp. 3063-3066 , 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (19th ICSMGE), 17-22 September 2017, Seoul
 30. Zabuski L., Świdziński W.: Stability analysis of the Baltic cliff landslide. In: Challenges in Geotechnical Engineering: Proceedings of the 2nd International Conference. Ed. Boyko I., Greinert A., Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) 2017, pp. 98-99 , 2nd International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering" CGE-2017, 20-23 November 2017, Kyiv
 31. Korzec A., Świdziński W.: Dynamic response of Zelazny Most tailings dam to mining induced extreme seismic event occurred in 2016. In: 64th Scientific Conference Krynica-Zdroj, September 16-20, 2018. 2018, MATEC Web of Conferences, 262, pp. 1-6 , 64 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej  PAN oraz  Komitetu Nauki PZITB, 16-20 września 2018, Krynica Zdrój
 32. Świdziński W.: Modeling groundwater flow and salinity evolution near TSF Żelazny Most .Part I - groundwater flow. 2018, E3S Web of  Conferences, 54, pp. 311-317 , 25th Salt Water Intrusion Meeting, 17 June 2018, Gdańsk, Poland , DOI: 10.1051/e3sconf/20185400036
 33. Świdziński W.: Modeling groundwater flow and salinity evolution near TSF Żelazny Most. Part II - chloride transport. 2018, E3S Web of  Conferences, 54, pp. 317-322 , 25th Salt Water Intrusion Meeting, 17 June 2018, Gdańsk, Poland , DOI: 10.1051/e3sconf/20185400037

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku