Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8440 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8440
titleBasic set of experiments for determination of mechanical properties of sand
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1, Świdziński W.1
affiliations
pages129 — 137
notesKopia w oprac. Tp4389, Tp4392
tasksZ 3.3.1/2014: Zbadanie reakcji nawodnionych piasków poddanych złożonym stanom obciążenia w warunkach niepełnego nasycenia
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points25
PART OF
typeC
database id8439
year2014
seriesBulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences
issueVol. 62, No. 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku