Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3739 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3739
titleWpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Szmytkiewicz M.1, Świdziński W.1
affiliations
pages63 — 68
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id3738
year1999
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 20, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku