Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8914 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8914
titleDobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most
authorsŚwidziński W.1, Janicki K.
affiliations
pages70 — 75
notesPrzedruk z Czasopisma Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 33, 63 2016
full text linkhttps://inzynierbudownictwa.pl/dobrze-rozwiniety-system-monitoringu-podstawa-bezpiecznej-eksploatacji-obiektow-hydrotechnicznych-na-przykladzie-ouow-zelazny-most/
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8913
year2017
seriesInżynier Budownictwa
issue4, 2017

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku