Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8153 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8153
titleStabilization of the landslide in the Brda River scarp at the abutment of the historical bridge of the narrow-gauge railway (Koronowo, Poland)
authorsKulczykowski M.1, Zabuski L.1, Mrozek T., Laskowicz I., Świdziński W.1
affiliations
pages381 — 385
notesKopia w oprac. Tp4354, Tp4389
tasksT 3.3/2011: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeZ
database id8458
titleEngineering Geology for Society and Territory - Volume 8
year2015
conferenceIAEG XII Congress "Engineering Geology for Society and Territory", 15-19 September 2014, Turin [id=481]
issueVol. 8
publisherSpringer

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku