Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #40

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id40
lastnameZabuski
forenameLesław
roomE14
e-maillechu@ibwpan.gda.pl
photophoto zabuski_leslaw.jpg
statusP
ORCID0000-0003-0270-4477

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku