Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3809 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3809
titleWyznaczanie linii stanu ustalonego w piaskach
authorsŚwidziński W.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages194 — 199
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id3805
year2003
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 24, Nr 3-4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku