Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8447 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8447
titleReakcja nawodnionych osadów poflotacyjnych na obciążenia cykliczne w warunkach bez odpływu wody z porów
authorsŚwidziński W.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages466 — 473
notesMaszynopis w oprac. Tp4389, także referat na XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Łódź 2015
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8543
year2015
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 36, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku