Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9070 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9070
titleProcedura wyznaczania dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych z wykorzystaniem metod dyskretnych.
authorsKorzec A.1, Świdziński W.1
affiliations
pages21 — 28
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-1/2019-1_021-028_Korzec.pdf
abstractsThe procedure for determining the proper and efficient discrete model. The dynamic parameters of the materials constituting the discrete model and their estimation formulae. The procedure for the preparation of the design accelerogram and steps leading to its application as a boundary condition.
Procedura i kryteria budowy poprawnego i ekonomicznego modelu dyskretnego. Podstawowe parametry modelu ściśle związane z dynamicznymi parametrami gruntu oraz funkcje pozwalające na oszacowanie tych parametrów. Procedurę przygotowania akcelerogramu obliczeniowego i czynności prowadzące do zastosowania go jako warunku brzegowego.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9065
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku