Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8157 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8157
titleApparent creep of saturated sand caused by intrinsic cyclic loading
authorsSawicki A.1, Mierczyński J.1, Świdziński W.1
affiliations
notesKopia w oprac. Tp4354
DOI10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001025
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points30
PART OF
typeC
database id8156
year2014
seriesJournal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
issueVol. 140, No. 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku