Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9064 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9064
titleNowoczesne badania trójosiowe istotnym wsparciem współczesnej geotechniki
authorsŚwidziński W.1, Smyczyński M.1
affiliations
pages309 — 315
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-6/2019-6_309-315_Swidzinski.pdf
abstractsresentation of experience gained at IBW PAN regarding the performance of triaxial compression tests. Discussion on selected elements relevant to the proper conduct of the research. On this background, the presentation of the possibilities of modern triaxial compression apparatus focusing on the conductance of specialized tests – both monotonic and cyclic, in axisymmetric and full stress state.
Przedstawienie doświadczeń w prowadzeniu badań trójosiowego ściskania zdobytych w IBW PAN. Omówienie wybranych elementów istotnych dla właściwego prowadzenia badań. Na tym tle prezentacja możliwości współczesnych aparatów trójosiowego ściskania w zakresie prowadzenia specjalistycznych badań – zarówno monotonicznych jak i cyklicznych, w osiowosymetrycznym i pełnym stanie naprężenia.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9063
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku