Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8917 details

ATTRIBUTEVALUE
typeR
database id8917
titleOddziaływanie OUOW Żelazny Most na wody podziemne i powierzchniowe
authorsŚwidziński W.1
affiliations
pages191 — 204
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id8916
titleMonografia 40-lecia eksploatacji Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
year2017
publisherKGHM Polska Miedź S. A.
placeLubin
editorsStefanek P.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku