Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8912 details

ATTRIBUTEVALUE
typeR
database id8912
titleKryteria oceny odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie
authorsKorzec A.1, Świdziński W.1
affiliations
pages229 — 238
notesKopia w opracowaniu Tp4494
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id8911
titleAnalizy i doświadczenia w geoinżynierii
year2017
seriesMonografia - Politechnika Śląska
issue651
publisherWydawnictwo Politechniki Śląskiej
placeGliwice
editorsBzówka J., Łupieżowiec M.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku