Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7870 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7870
titleIdentyfikacja i monitorowanie procesów osuwiskowych w dolinie Brdy w Koronowie koło Bydgoszczy
authorsZabuski L.1, Świdziński W.1, Kulczykowski M.1
affiliations
pages691 — 700
notesKopia w oprac. Tp4315, Tp4322
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7981
year2012
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 33, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku