Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8459 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8459
titleMonitoring of landslides in the Brda river valley in Koronowo (Polish Lowlands)
authorsZabuski L.1, Świdziński W.1, Kulczykowski M.1, Mrozek B., Laskowicz I.
affiliations
pages8609 — 8619
notesKopia w oprac. Tp4389
DOI10.1007/s12665-015-4025-3
tasksT 3.3/2011: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points25
PART OF
typeC
database id8616
year2015
seriesEnvironmental Earth Sciences
issueVol. 73, No. 12

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku