Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7094 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7094
titleModelling of liquefaction-induced underwater landslides
authorsMierczyński J.1, Sawicki A.1, Świdziński W.1
affiliations
pages607 — 610
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points3
PART OF
typeZ
database id7092
titleGeotechnics in maritime engineering. Proceedings of the11th Baltic Sea Geotechnical Conference: volume 2
year2008
conference11th Baltic Sea Geotechnical Conference, September 15-18, 2008, Gdańsk [id=382]
publisherGdansk University of Technology
placeGdańsk
editorsMłynarek Z., Sikora Z., Dembicki E.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku