Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9043 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9043
titleWybór  i przygotowanie rejestracji zdarzeń sejsmicznych do modelowania numerycznego reakcji zapór ziemnych  obciążonych sejsmicznie
authorsKorzec A.1, Świdziński W.1
affiliations
pages53 — 63
DOI10.22630/ASPA.2018.17.2.14
full text linkhttp://www.architectura.actapol.net/pub/17_2_53.pdf
keywordsanalizy dynamiczne, trzęsienia ziemi, akcelerogram, stateczność, dekonwolucja, analiza sygnału
abstractsW artykule przedstawiono kryteria wyboru akcelerogramów obliczeniowych modelujących obciążenie sejsmiczne w analizie stateczności zapór ziemnych. Kryteria te uzupełniono o kryterium intensywności Ariasa, które pozwala wskazać akcelerogram dający największe wartości przemieszczeń trwałych zapory skumulowanych podczas trzęsienia ziemi. Wykazano również, że dla akcelerogramów o zbliżonej intensywności Ariasa rozstrzygającym kryterium jest szczytowa wartość prędkości wymuszenia sejsmicznego. Wiele uwagi poświęcono też niezbędnym modyfikacjom zarejestrowanych przebiegów przyspieszeń, które zapewnią przeprowadzenie wiarygodnej oceny stateczności. Wykazano znaczący wpływ szumów zawartych w akcelerogramie na wyznaczane przebiegi prędkości i przemieszczeń, a tym samym na parametry tych przebiegów i wyniki obliczeń. Ponadto przeanalizowano wpływ dekonwolucji akcelerogramu na ocenę stateczności zapory ziemnej.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8908
year2018
seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architektura
issue17 (2)

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku