Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5033 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id5033
titleMechanical properties of soils from the Izmit Bay coast (Turkey) and their liquefaction susceptibility
authorsSawicki A.1, Świdziński W.1, Mierczyński J.1
affiliations
pages136 — 146
tasksEVK3-CT-2000-00038-LIMAS: Liquefaction around marine structures
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeZ
database id4356
titleII Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym
year2004
conferenceII Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża [id=88]
issueT. 2
publisherPolitechnika Białostocka
placeBiałystok, Białowieża

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku