Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3796 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3796
titlePrzyroda i sztuka inżynierska na przykładzie klifu w Jastrzębiej Górze
authorsSawicki A.1, Szmytkiewicz M.1, Świdziński W.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages229 — 234
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id3792
year2002
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 23, nr 5
publisherWydawnictwo Politechniki Gdańskiej
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku