Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8163 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8163
titleKompleksowe badanie osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy
authorsZabuski L.1, Mrozek T., Świdziński W.1, Kulczykowski M.1, Laskowicz I.
affiliations
pages472 — 480
notesKopia w oprac. Tp4389
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points12
PART OF
typeC
database id8378
year2014
seriesPrzegląd Geologiczny
issueTom 62, Nr 9

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku